Panasz

Túlzott megfelelési vágy, gondolat és test feletti kontroll elvesztése...

Többek között az alábbi panaszokkal fordulhat hozzám:

 • Alkalmazkodási zavarok (pl.: ingerlékenység, agresszivitás, félelem)
 • Alvászavar (pl.: aluszékonyság, alvajárás, rémálom)
 • Daganatos betegségek
 • Depresszió (pl.: öngyilkosság, suicid gondolatok, bánat, örömtelenség, terhességi depresszió)
 • Életvezetési problémák (pl.: döntésképtelenség, alárendelődés)
 • Fóbiák (pl.: víziszony, tömegiszony, klausztrofóbia, tériszony, szociális fóbia)
 • Kényszerbetegségek (pl.: tikkelés - izomrángás, tisztaságmánia, rendmánia, kényszergondolatok, kényszercselekvések)
 • Menedzser betegségek (pl.: munkamánia, gyomorfekély, szívinfarktus)
 • Önértékelési zavarok (pl.: bűntudat, kissebségi érzések)
 • Pánikbetegség (pl.: halálfélelem, fulladás, légszomj, remegés, mellkasi nyomás)
 • Párkapcsolati problémák (pl.: féltékenység, intolerancia)
 • Pszichoszomatikus betegségek (pl.: asztma, allergia, magas vérnyomás, gyomorfekély)
 • Személyiségzavarok (pl.: többszörös személyiség, paranoia, mániás zavarok)
 • Stressztűrő képesség zavara
 • Szexuális zavarok (pl.: korai magömlés, impotencia, frigiditás, meddőség)
 • Szomatoform zavarok (pl: hisztéria, hipochondria, izomgyengeség)
 • Szorongásos állapotok (pl.: fulladás, szédülés, ájulás, mellkasi nyomás, heves szívdobogás, gyomorgörcs, sírógörcs)
 • Táplálkozási zavarok (pl.: étvágytalanság, anorexia, bulímia)
 • Teljesítmény zavarok (pl.: vizsgadrukk, rajtláz)
 • Veszteség élmények (pl.: gyász, betegségek, válás feldolgozása)

Megoldás

Autogén tréning

Az „autogén” görög eredetű összetett szó, az önmagából való eredetet jelöli az edzés, gyakorlás szóval vegyítve. Arra utal, hogy ezt a módszert gyakorolni kell, míg elsajátítja az ember.

Az alapgyakorlatok elsajátítása után a probléma természetétől függően tudunk olyan formulákat kialakítani, melyek vagy bizonyos testi állapotokat segítenek elérni, vagy elérendő testi-lelki állapothoz közelíteni.

Asszertív tréning

A magyar önérvényesítés szó, egyfajta rámenősséget sugall, az asszertivitás lényege azonban önmagunk és környezetünk elfogadásából ered, és arra utal, hogy az egyén saját érdekeit a környezettel összhangban érvényesíti. Ehhez önismeret, önelfogadás és mások érdekeinek figyelembe vétele szükséges.

Az élet feszült pillanataiban is kifejezhetjük őszintén az érzéseinket anélkül, hogy a másikat megbántanánk. Az asszertivitás az agresszív és a passzív viselkedés közti egészséges átmenet, amikor nem bántjuk a másikat és nem hódolunk be az agressziónak.

Akiből hiányzik a magabiztosság, és másoknak alávetve éli az életét az fokozatosan elveszíti az önbecsülését, majd feladja a változás, változtatás reményét is. Őszintétlen légkörben él, hisz igaz érzéseit mindig leplezi. Az alávetettség felőrli a szeretetet, a bizalmat és az intimitás képességét. Az alávetettségben élő ember érzelmeinek elfojtása a testi, lelki és kapcsolati minőségre is negatívan hat.

Imagináció

A latin eredetű „imaginatio” azaz képzelet, elképzelés az elnevezés alapja. Ebben a szimbólumterápiás módszerben a megjelenő vagy a megidézett képek alakítása történik. A szimbólumokkal való munka olyan témákban és helyzetekben is segítséget tud nyújtani, amik szóban, direkt módon nehezen megfoghatóak vagy kimondhatóak. A terapeuta vezetésével a szimbólumokkal való munka során át tudja dolgozni a problémát.

A módszer lényege egy olyan önmegismerő út, melynek minden szakasza kreatív és terápiás hatású. Valójában az én építését jelenti, különleges tudatélményekre alapozott munkával.

A páciens rátalál a szimbolikus gondolkodás kreativitást fokozó elemeire, amivel meggyorsíthatja önmaga megértését, személyiségének kiteljesedését.

A szorongás, pánik, depresszió, lámpaláz, teljesítményblokk, álmatlanság, fejfájás „ideges” szervi panaszok, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok, stb. tüneteire nagyon jó hatékonysággal használhatóak az imaginatív technikák.

Hipnózis

A Hypnos (az alvás görög istene) szóból alkotta Braid a hipnózis kifejezést. A hipnózis olyan megváltozott tudatállapot, amelyben a tudatalattink hozzáférhető és felettébb aktív.

Bizonyos elméletalkotók szerint szerint a tudattalan sokkal okosabb, mint mi magunk, hisz az egész jéghegy a tudattalan és a jéghegynek a csúcsa a tudat. Mások ezt úgy mondják, hogy nem a fény alakját kell magunk elé képzelni, hanem tudatosítani a bennünk lévő sötétséget.

Hipnózissal hozzásegítjük a pácienst ahhoz, hogy megtalálja és elérje belső, tudattalan erőforrásait, vagy nem tudatos tapasztalati mintáit, képességeit, melyek megélésével és jelenben való alkalmazásával leküzdheti a problémáit.

Az terápiás munka képességfejlesztést, és új alkalmazkodási mintát is jelent. Ez az összetett tapasztalás növeli a személyiség rugalmasságát, kreativitását és elősegíti annak fejlődését.

Talán nem is tudjuk, de napközben többször is megtörténik velünk, hogy autohipnózisban vagyunk. Tudniillik, transzban vagyunk akkor is ha elmélyülünk valamilyen számunkra fontos dologban, munkában, olvasásban, egy jó filmben, vagy épp edzésben. Olyan állapotba kerülhetünk, hogy alig észleljük az idő múlását, vagy a környezet történéseit.

A hipnoterápia lényege a sajátosan megváltozott tudatállapot, melyben különösen fogékony a páciens az alkalmazott terápiára. Tehát nem a hipnózis gyógyít, az csak eszköze a terápiás folyamatnak, a gyógyításnak.

NLP - Neuro-Lingvisztikus Programozás

Röviden az emberi változás, érintkezés és tanulás tudománya, sokan művészetnek nevezik.

Az elnevezést a következő elemek összessége adja:

 • Neurológia - A idegrendszer folyamatait írja le, mely a gondolkodás és a viselkedés alapja.
 • Lingvisztika - Az idegrendszer folyamatait rendszerező (értelmező) nyelvre utal, mely kommunikációs lehetőséget biztosít.
 • Programozás - A fenti folyamatok egységekre bontásával a folyamat újrarendezhető és célszerűen alakítható, kombinálható.

A világról és önmagunkról alkotott térképeink módosításával könnyen és természetesen alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és érintkezésünket. Így olyan célokat tűzhetünk ki, melyek kibontakoztathatják valódi lényünket, és egyensúlyban vannak környezetünkkel. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat, hogy igazi vágyainkat teljesíthessük be. Az NLP segítségével bejárhatjuk az emberi fejlődés birodalmát. Az utazás hasznosságánál talán csak az út érdekessége izgalmasabb.

Különböző önfejlesztő eljárásokban, személyiség- és szervezetfejlesztésben, vezetéselméletben és az üzleti életben különösen jól használhatjuk.

Sématerápia

A sémák rendezőelvként működnek a mindennapi életben, segítenek tájékozódni az újszerű helyzetekben.

A hibás sémák, a veleszületett temperamentum vonások és az ártalmas tapasztalatok összjátékának eredményei. Jelentős mértékben képesek meggátolni, az olyan alapvető emberi vágyak kielégülését mint az autonómia, kapcsolódás, önkifejezés, elfogadottság, egészséges korlátok közötti élet, vagy a spontaneitás.

A terápia során a kialakult romboló sémák fölismerése és korrekciója történik. Ennek következtében a mindennapi problémák megoldása hatékonyabbá válik, és alternatív megoldási stratégiák alakulnak ki.

Viselkedés- és kognitív terápia

A viselkedésterápia során a személy szert tesz a saját viselkedése és annak következményei fölötti uralomra. A helytelenül rögzült viselkedésmódok kedvező irányú befolyásolása, begyakorlása, és rögzítése a terápia célja.

A kognitív terápia abból indul ki, hogy a neveltetés, tanulás, tapasztalás során vannak központi gondolkodási minták. A gondolkodás torzulásainak megszüntetésére törekszik, a hibás programok „átírásával, felülírásával”.

A folyamat végére pozitív személyiségváltozás következik be, amit a hangulat, az önkontroll és magatartás kedvező irányú változása követ, a személyiség átrendeződésével.

„Meg kell ismernünk önma­gunkat, mégha nem segít is hozzá bennünket az igazság megtalálásához, legalább arra jó, hogy rendet teremtsünk az életünkben, márpedig ennél nincsen helyesebb dolog.” (Pascal)